Databaser och SQL Grundkurs

Detta är en kurs för dig som vill lära dig grunderna om databaser, databasmodeller samt frågespråket SQL. Kursen är inte direkt knuten till någon specifik databas utan behandlar relationsdatabaser och SQL ur ett mer generellt perspektiv. I kursen används Microsoft SQL Server och/eller MySQL efter önskemål. Vi tar även upp en del Oracle specifika saker om intresse finns. Nästan allt i kursen går dock lika bra att applicera på någon annan databas som t.ex. DB2, PostgreSQL, FirebirdSQL, Access m.fl. Denna kurs går djupare in på databasmodellering och SQL än t.ex. grundkursen i Access.


Vi har tillsvidare pga. spridningen av Corona-viruset ställt in samtliga våra öppna kurstillfällen under mars och april. Vi hoppas fortfarande kunna genomföra kurserna som är planerade i maj, men det beror givetvis på den fortsatta utvecklingen av spridningen. Vi återkommer så snart vi kan med info ang. det.
Vad gäller företagsanpassade kurser tar vi det från fall till fall, ni är alltid välkomna att kontakta oss.
Alla nya bokningar är fritt avbokningsbara tillsvidare.


Kurslängd:
2 dagar

Kurstillfällen
20-21 april 2020, Stockholm – INSTÄLLD på grund av Corona
18-19 maj 2020, Stockholm – Om läget tillåter, definitivt besked kommer senare.
15-16 juni 2020, Stockholm – Om läget tillåter, definitivt besked kommer senare.
24-25 augusti 2020, Stockholm
21-22 september 2020, Stockholm SQL Fortsättningskurs 23-24 september
19-20 oktober 2020, Stockholm
16-17 november 2020, Stockholm SQL Fortsättningskurs 18-19 november
14-15 december 2020, Stockholm
Nästkommande kurstillfälle blir i januari 2021, datum kommer senare.

Boka

Priser:
6.480 kr, vid våra fasta kurstillfällen
4.680kr, prisexempel vid företagsanpassad kurs

Alla priser är exkl. moms och per person. Prisexemplet vid företagsanpassad kurs ovan gäller vid 5 deltagare i Stockholm. Kurser kan dock ordnas även i andra orter och för allt från 1 person och uppåt. För övriga priser, se längre ner under rubriken Pris.

Förkunskaper

Inga kunskaper om relationsdatabaser eller SQL är nödvändiga, viss datorvana förutsätts dock.

Du får lära dig

Efter kursen har du förståelse för hur en relationsdatabas är uppbyggd och fungerar. Du kan även designa en enklare databasmodell och implementera den i en databas samt sätta in, ändra och ta bort data i den.

Du kan även ta ut data ur både en och flera tabeller samtidigt samt sortera, filtrera, gruppera, summera och beräkna data som du väljer ut.

Under hela kursen varvas teori med många praktiska övningar, vilket ökar förståelsen och underlättar lärandet.

För mer detaljerad information, se kursinnehåll längre ner på sidan.

Tid & plats

Våra fasta kurstillfällen

Vid vår fasta kurstillfällen (se aktuella datum överst på sidan) är kurstiden 8.30-16.30 (från och med september 2019 blir det 9.00-16.45 istället) med en timmes lunch ungefär 11.30-12.30. I Stockholm hålls kurserna i våra kurslokaler på Sveavägen 140, på nära promenadavstånd från Odenplan (tunnelbana & pendeltåg), se vägbeskrivning här. I dessa kurser ingår lättare frukost, lunch, eftermiddagsfika samt kaffe/te och frukt mm. under dagen.

Företagsanpassade kurser

Vid våra företagsanpassade kurser kommer vi till ert företag och håller kursen enbart för er och när det passar er. Normala kurstider är 8.30–16.30 med en timmes lunch 11.30–12.30, tiderna går dock att anpassa efter önskemål. Det går även att boka in de två kursdagarna med några dagars mellanrum om så önskas.

Vi har med oss all nödvändig utrustning så som datorer, programvara, projektor mm. Ni behöver endast ordnar med lämplig lokal.

I de företagsanpassade kurserna ingår inte lokal samt frukost & lunch. Däremot har vi alltid med oss frukt & fikabröd/godis. Saknar ni lokal eller inte vill ha kursen hos er så kan vi ordna även företagsanpassade kurser i våra kurslokaler på Sveavägen 140 alternativt hjälper vi gärna till att ordna med t.ex. någon extern konferensanläggning eller liknande.

Vi arbetar främst i Stockholmsområdet men kan även anordna kurser på andra orter i landet.

Antal deltagare

Vi brukar begränsa antalet deltagare på våra fasta kurstillfällen till max 12 personer, för att kunna hålla bästa möjliga kvalitét på kursen.

Vid företagsanpassade tillfällen anordnar vi kurser för allt från en person och uppåt. Vid fler än 12 deltagare rekommenderar vi dock att kursen delas upp på flera tillfällen med färre deltagare vid varje tillfälle

Pris

Våra fasta kurstillfällen

Vid våra fasta kurstillfällen ingår lättare frukost, lunch, eftermiddagsfika samt kaffe/te och frukt mm. under dagen. För priser, se ovan för respektive datum och ort.

Företagsanpassade kurser

Priserna nedan gäller då vi kommer ut till er och håller kurs i era lokaler, inom Stor-Stockholm. Vi har med oss all utrustning som krävs, ni behöver endast ordna med lämplig lokal. I dessa kurser ingår inte lokal samt frukost & lunch. Däremot har vi alltid med oss frukt & fikabröd/godis.

Pris per person beroende på antal deltagare:

Antal deltagare Pris per person
1 16.980 kr
2 9.680 kr
3 6.960 kr
4 5.540 kr
5 4.680 kr
6 4.100 kr
7 3.680 kr
8 3.360 kr
9 3.100 kr
10 2.880 kr

Alla priser är exkl. moms.

För ytterligare information och priser angående bokning av lokal alternativt kurs utanför Stockholm, vänligen kontakta oss alternativt fyll i en offertförfrågan, så återkommer vi med en offert så snart som möjligt.

Bokning

Bokning av platser på våra fasta kurstillfällen görs här. För företagsanpassade kurser, vänligen kontakta oss. Det går även bra att göra din bokning via telefon: 08-533 394 96 eller via mail: anmalan@rubid.se

Anpassad kurs

Vi företagsanpassar även kurser efter era önskemål vad gäller t.ex. kursinnehåll, kurslängd, plats mm. För ytterligare information angående anpassade kurser vänligen kontakta oss alternativt fyll i en offertförfrågan.

Kursinnehåll:

 • Relationsdatabaser
  • Vad är en relationsdatabas
  • Så är den uppbyggd
  • Så fungerar den
  • Så används den
  • Grundläggande begrepp
 • Datamodeller
  • Grundteorin bakom en datamodell
  • Designa en enklare datamodell
  • Undvika redundans
 • DDL – Data Definition Language
  • Skapa databaser
  • Skapa tabeller – CREATE TABLE
  • Ändra i befintliga tabeller – ALTER TABLE
  • Datatyper
  • Ta bort tabeller – DROP TABLE
  • Primärnycklar – PRIMARY KEY
  • Sekundärnycklar/relationer – FOREGIN KEY
 • DML – Data Modification Language
  • Lägga till data i tabeller – INSERT INTO
  • Ändra i befintlig data – UPDATE
  • Ta data i tabeller – DELETE
 • Enklare SQL-frågor
  • Skapa enklare SQL-frågor – SELECT, FROM
  • Sortera data – ORDER BY, ASC, DESC
  • Filtrera data med villkor – WHERE, AND, OR
  • Söka fram data från flera tabeller – JOIN
 • SQL blandat
  • Slå samman flera resultat – UNION
  • Unika värden, utan dubbletter – DISTINCT
  • Topplista, endast några rader – TOP, LIMIT, ROWNUM
  • Kommentarer
 • Beräkningar i SQL
  • De fyra räknesätten mm.
  • Prioriteringsordning
 • Gruppera data
  • Gruppering – GROUP BY
  • Aggregerade funktioner (SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG mm.)
 • Flera varianter av JOIN
  • LEFT JOIN
  • RIGHT JOIN
  • FULL JOIN