Access Fortsättningskurs

Detta är en kurs för dig som vill ha fördjupade kunskaper inom Microsoft Access, databasmodellering samt frågespråket SQL.

Förkunskaper

Motsvarande grundkursen.

Du får lära dig

Efter kursen kan du bygga databasapplikationer i Microsoft Access. Du kan designa en databasmodell och implementera den i Access. Till databasen kan du sedan bygga ett grafiskt gränssnitt med textrutor, knappar, vallistor, radioknappar mm. och styra händelser med makron och till viss del även med VBA-kod. Du kan även skapa rapporter mot databasen som kan integreras i gränssnittet.

Vi går även igenom hur en relationsdatabas är uppbyggd och hur den fungerar samt hur man skriver SQL frågor, detta för att öka förståelsen för databasen.

Under hela kursen varvas teori med många praktiska övningar, vilket ökar förståelsen och underlättar lärandet.

För mer detaljerad information, se kursinnehåll till höger på sidan.

Tid & plats

Vi har inga fasta kurstilfällen utan kommer till ert företag och håller kursen när det passar er. Normala kurstider är 8.30–16.30 med en timmes lunch 12.00–13.00, tiderna går dock att anpassa efter önskemål.

Vi har med oss all nödvändig utrustning så som datorer, programvara mm. Ni behöver endast ordnar med lämplig lokal. Saknar ni lokal så hjälper vi gärna till att ordna med detta, t.ex. på någon konferensanläggning eller liknande.

Vi arbetar främst i Stockholmsområdet men kan även anordna kurser på andra orter i landet.

Antal deltagare

Vi anordnar kurser för allt från en person och uppåt. Vid fler än 8 deltagare rekommenderar vi att kursen delas upp på flera tillfällen med färre deltagare vid varje tillfälle för att kunna hålla bästa möjliga kvalitét på kursen.

Pris

Priserna nedan gäller då vi kommer ut till er och håller kurs i era lokaler, inom Stor Stockholm. Vi har med oss all utrustning som krävs, ni behöver endast ordna med lämplig lokal.

För ytterligare information och priser angående bokning av lokal alternativt kurs utanför Stockholm, vänligen kontakta oss alternativt fyll i en offertförfrågan.

Pris per person beroende på antal deltagare:

Antal deltagarePris per person
118.680 kr
210.660 kr
37.680 kr
46.120 kr
55.160 kr
64.520 kr
74.040 kr
83.680 kr
93.400 kr
103.160 kr

Alla priser är exkl. moms.

Bokning

Görs antingen via telefon: 08-533 394 96 eller via mail: anmalan@rubid.se

Anpassad kurs

Vi företagsanpassar även kurser efter era önskemål vad gäller t.ex. kursinnehåll, kurslängd, plats mm. För ytterligare information angående anpassade kurser vänligen kontakta oss alternativt fyll i en offertförfrågan.

Kursinnehåll:

 • Relationsdatabaser
  • Kort repetition om relationsdatabaser (tabeller, primärnycklar, foreign keys mm.)
 • Datamodeller
  • Teorierna bakom en datamodellering, normalisering
  • Designa en väl fungerande datamodell
  • Undvika redundans
 • SQL
  • Kort repetion av SQL-frågor (SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, JOIN)
  • UNION, DISTINCT, AS mm.
  • Beräkningar
  • Gruppera data (GROUP BY)
  • Aggregerade funktioner (SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG mm.)
  • Flera varianter av JOIN (LEFT, RIGHT, FULL)
  • Nästlade SQL-frågor
 • Tabeller
  • Skapa och redigera tabeller (kolumner, primärnycklar, foregin keys mm.)
  • Olika typer av foregin keys (vad händer när data uppdateras/tas bort)
  • Begränsa data i tabellerna (Constraints)
  • Visualisera datamodellen grafiskt
  • Fylla tabeller med större mängder data på olika sätt
 • Frågor
  • Skapa och redigera frågor (grafiskt) (SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, JOIN)
  • Göra beräkningar i frågor
  • Skapa grupperade frågor
  • Aggregerade funktioner (SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG mm.)
  • Flera varianter av JOIN (LEFT, RIGHT, FULL)
  • Nästlade SQL-frågor
  • Skapa och ändra frågor i SQL-kod
 • Formulär
  • Skapa, formatera och koppla formulär mot data.
  • Lägga till formulärkontroller, knappar, textboxar, vallistor, radioknappar mm.
  • Koppla formulärkontroller till händelser
  • Bygga menyer för att navigera mellan formulär
  • Bygga navigationsknappar för att navigera i data
 • Rapporter
  • Skapa, formatera och koppla rapporter mot data.
  • Beräkningar i rapporter
  • Grupperade rapporter
  • Rapporthuvuden/sidhuvuden/rubriker mm.
  • Integrerar rapporter i applikationen/formulär
 • Makron
  • Skapa mer avancerade händelser som aktiveras av formulärkontroller
  • Skapa kedjor av händelser som körs automatiskt
  • Styra händelser och flöden i formulär
 • VBA
  • Grunderna i VBA programmering.
  • Hur man kan skapa ännu mer avancerade händelser som t.ex. aktiveras av formulärkontroller
 • Databasapplikation
  • Få ihop alla delar till en användbar applikation
  • Packa ihop den för att distribueras
  • Skydda den från att ändras i
 • Dela upp den på front-end och back-end