Access Fortsättningskurs

Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom Microsoft Access, databasmodellering samt frågespråket SQL.


Kurslängd:
2 dagar
Kurstillfällen:
Tyvärr har vi inga planerade öppna kurstillfällen just nu. 🙁

Vi kan däremot alltid hålla denna precis som alla våra andra kurser som företagsanpassad, dvs. enbart för er, hör gärna av er om det är av intresse så bokar vi in datum passar er.

Priser:
– kr, vid våra öppna kurstillfällen
7.960 kr*, prisexempel vid företagsanpassad kurs

Alla priser är i SEK exklusive moms och per person.
*Prisexemplet vid företagsanpassad kurs ovan gäller vid 5 deltagare i Stockholm. Kurser kan dock ordnas över hela landet och för allt från 1 person och uppåt. För övriga priser, se längre ner under rubriken Pris.

Du får lära dig

Efter kursen kan du bygga databasapplikationer i Microsoft Access. Du kan designa en databasmodell och implementera den i Access. Till databasen kan du sedan bygga ett grafiskt gränssnitt med textrutor, knappar, vallistor, radioknappar mm. och styra händelser med makron och till viss del även med VBA-kod. Du kan även skapa rapporter mot databasen som kan integreras i gränssnittet.

Vi går även igenom hur en relationsdatabas är uppbyggd och hur den fungerar samt hur man skriver SQL frågor, detta för att öka förståelsen för databasen.

För mer detaljerad information, se kursinnehåll längre ner på sidan.


Förkunskaper

Motsvarande vår grundkurs i Microsoft Access.


Kursupplägg

Under hela kursen varvas teori med många praktiska övningar, vilket ökar förståelsen och underlättar lärandet.


Öppna/företagsanpassade kurser

Vi håller våra kurser både som öppna och företagsanpassade, ni väljer det som passar er bäst.

Öppen kurs

Vid våra öppna kurser är alla välkomna att boka en plats.

Vi står för lokal och allt praktiskt. Man går då kursen tillsammans med andra.

Vid dessa ingår lättare frukost samt lunch.

Företagsanpassad kurs

Vid en företagsanpassad kurs håller vi den enbart för er. Vi kommer då gärna ut till er och håller kursen på plats i era lokaler, alternativt kan vi även vara hos oss eller på distans.

Vid dessa kurser kan vi anpassa både kursinnehåll och tider en hel del efter era önskemål. Vi kan även använda era egna data (databaser, Excel-filer etc.) till viss del i kursen om ni så önskar.

När vi kommer ut till er har vi med oss all nödvändig utrustning så som datorer till var och en med förinstallerad programvara mm. Ni behöver endast ordnar med lämplig lokal.


Kursformat

Öppen kurs

Samtliga våra öppna kurstillfällen är så kallade hybridkurser, dvs. det går bra att delta antingen på plats hos oss alternativt på distans via Teams.

Företagsanpassad kurs

Vid företagsanpassade kurser erbjuder vi både fysiska kurser och digitala på distans.

Vid kurs i våra lokaler kan vi även erbjuda hybridkurser.


Tid och plats

Öppen kurs

Vid våra öppna kurser (se aktuella datum överst på sidan) är kurstiderna 9.00-16.30 med en timmes lunch (ungefär 12.00-13.00).

Vi öppnar samt serverar kaffe och fralla mm. från kl. 8.30, så ni är välkomna från dess, bra dock om man är på plats senast strax innan kl. 9.00 eftersom vi startar kursen då.

Vid deltagande på distans så går det bra att ansluta från kl. 8.45.

I Stockholm håller vi kurserna i våra kurslokaler på Sveavägen 140, vilket är på gångavstånd från Odenplan (tunnelbana & pendeltåg), se karta och vägbeskrivning här.

Företagsanpassad kurs

Vid dessa kurser så anpassar vi tiderna efter era önskemål, vi brukar rekommendera 9.00–16.30 med en timmes lunch, men det går att justera plus minus en timme ungefär.

Det går även att boka in de två kursdagarna med några dagars mellanrum om så önskas.

Vi kommer gärna ut till er och håller kursen på plats i era lokaler. Saknar ni lokaler eller om det bara passar bättre så går det även bra att hålla kursen i våra kurslokaler på Sveavägen 140 i Stockholm, se karta och vägbeskrivning här.

Det går även bra att hålla kursen enbart på distans också.


Antal deltagare

Öppen kurs

Av praktiska själ i våra lokaler har vi en begränsning på max 12 deltagare på plats. Vi brukar också begränsa totala antalet (inkl. distans) till max 15 deltagare, detta för att kunna hålla bästa möjliga kvalitét på kursen.

Företagsanpassad kurs

Vid företagsanpassade tillfällen anordnar vi kurser för allt från en person och uppåt. Vid fler än 12-15 deltagare rekommenderar vi dock att kursen delas upp på flera tillfällen med färre deltagare vid varje tillfälle.


Pris

Öppen kurs

I dessa kurser ingår lättare frukost, lunch, eftermiddagsfika samt kaffe/te och frukt mm. under dagen. Vi står för lokal och allt praktiskt så som till exempel dator under kursen.

Både fysiskt och digitalt kursmaterial ingår vid deltagande på plats. Vid deltagande på distans ingår endast digitalt kursmaterial.

För priser, se överst på sidan för respektive datum och plats.

Företagsanpassad kurs

Vid dessa kurser är priset beroende på antalet deltagare. Vi tillämpar en modell där totalpriset stiger men priset per person sjunker ju fler deltagare, se tabellen nedan.

Priserna nedan gäller då vi kommer ut till er och håller kurs i era lokaler, inom Stockholmsområdet alternativt på distans. Vi har med oss all utrustning som krävs, ni behöver endast ordna med lämplig lokal. I dessa kurser ingår inte lokal. Av praktiska själ ingår heller inte frukost & lunch som det gör vid de öppna tillfällena.

Vi håller till i  Stockholm men håller gärna kurser över hela landet. Vid kurs utanför Stockholm tillkommer kostnad för ev. resa samt logi för kursledaren.

Saknar ni lokal eller av annan anledning vill ha kursen hos oss i våra kurslokaler på Sveavägen 140 i Stockholm så går det också bra. Kostnad för lokalen tillkommer då i dessa fall. Ett annat alternativ är att förlägga kursen till någon extern konferensanläggning eller liknande (ingår inte i priset).

För ytterligare information och priser angående bokning av lokal alternativt kurs utanför Stockholm, vänligen kontakta oss alternativt fyll i en offertförfrågan, så återkommer vi med en offert så snart som möjligt.

Pris per person vid företagsanpassad kurs beroende på antal deltagare:

Antal deltagarePris per person
127.000 kr
215.500 kr
311.500 kr
49.300 kr
57.960 kr
66.980 kr
76.240 kr
85.660 kr
95.200 kr
104.800 kr
114.480 kr
124.200 kr
133.980 kr
143.770 kr
153.600 kr
Alla priser är i SEK och exklusive moms.

Bokning

Öppen kurs

Tyvärr har vi inga planerade kursdatum just nu, men kontakta oss gärna, vid ökad efterfrågan sätter vi eventuellt sätta upp nya kurstillfällen.

Företagsanpassad kurs

För företagsanpassade kurser, vänligen kontakta oss via webben, mejl eller telefon.


Skräddarsydd kurs

Passar inte våra färdiga kurser? Vi skräddarsyr även kurser helt efter era önskemål vad gäller t.ex. kursinnehåll, kurslängd, plats, upplägg mm. För ytterligare information angående detta vänligen kontakta oss alternativt fyll i en offertförfrågan så återkommer vi med förslag och pris.


Kursinnehåll:

 • Relationsdatabaser
  • Kort repetition om relationsdatabaser (tabeller, primärnycklar, foreign keys mm.)
 • Datamodeller
  • Teorierna bakom en datamodellering, normalisering
  • Designa en väl fungerande datamodell
  • Undvika redundans
 • SQL
  • Kort repetion av SQL-frågor (SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, JOIN)
  • UNION, DISTINCT, AS mm.
  • Beräkningar
  • Gruppera data (GROUP BY)
  • Aggregerade funktioner (SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG mm.)
  • Flera varianter av JOIN (LEFT, RIGHT, FULL)
  • Nästlade SQL-frågor
 • Tabeller
  • Skapa och redigera tabeller (kolumner, primärnycklar, foregin keys mm.)
  • Olika typer av foregin keys (vad händer när data uppdateras/tas bort)
  • Begränsa data i tabellerna (Constraints)
  • Visualisera datamodellen grafiskt
  • Fylla tabeller med större mängder data på olika sätt
 • Frågor
  • Skapa och redigera frågor (grafiskt) (SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, JOIN)
  • Göra beräkningar i frågor
  • Skapa grupperade frågor
  • Aggregerade funktioner (SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG mm.)
  • Flera varianter av JOIN (LEFT, RIGHT, FULL)
  • Nästlade SQL-frågor
  • Skapa och ändra frågor i SQL-kod
 • Formulär
  • Skapa, formatera och koppla formulär mot data.
  • Lägga till formulärkontroller, knappar, textboxar, vallistor, radioknappar mm.
  • Koppla formulärkontroller till händelser
  • Bygga menyer för att navigera mellan formulär
  • Bygga navigationsknappar för att navigera i data
 • Rapporter
  • Skapa, formatera och koppla rapporter mot data.
  • Beräkningar i rapporter
  • Grupperade rapporter
  • Rapporthuvuden/sidhuvuden/rubriker mm.
  • Integrerar rapporter i applikationen/formulär
 • Makron
  • Skapa mer avancerade händelser som aktiveras av formulärkontroller
  • Skapa kedjor av händelser som körs automatiskt
  • Styra händelser och flöden i formulär
 • VBA
  • Grunderna i VBA programmering.
  • Hur man kan skapa ännu mer avancerade händelser som t.ex. aktiveras av formulärkontroller
 • Databasapplikation
  • Få ihop alla delar till en användbar applikation
  • Packa ihop den för att distribueras
  • Skydda den från att ändras i
 • Dela upp den på front-end och back-end