Om Rubid

Rubid AB (556695-1686) är ett oberoende privatägt utbildningsföretag som grundades 2005.

Vår affärsidé är att tillhandahålla flexibla och effektiva kurser inom data till mycket konkurranskraftiga priser. Flexibiliteten ligger i att vi kan anpassa innehållet i kurserna till deltagarnas kunskapsnivå och önskemål, samt att vi håller kurserna på den plats som passar bäst för kunden, tex i ett konferensrum på det egna företaget eller varför inte på en konferensanläggning i skärgården?

Kurserna hålls på bärbara datorer som kursledaren tilhandahåller vid kurstilfället. Detta gör att i stort sett vilken lokal som helst lämpar sig väl för att använda, vilket ökar flexibiliteten ytterligare.

Vår inriktning ligger på lite mer tekniska men vanligt förekommande program som t.ex. Excel och Access i Office-paketet samt databaser & SQL. Vi kan även specialanpassa kurser helt efter kundens önskemål.