Databaser och SQL Grundkurs

Detta är en kurs för dig som vill lära dig grunderna om databaser, databasmodeller samt frågespråket SQL. Kursen är inte direkt knuten till någon specifik databas utan behandlar relationsdatabaser och SQL ur ett mer generellt perspektiv.


Kurslängd:
2 dagar
Kurstillfällen:
17-18 juni 2024, Stockholm & Distans (hybridkurs)
16-17 september 2024, Stockholm & Distans (hybridkurs)
14-15 oktober 2024, Stockholm & Distans (hybridkurs)
11-12 november 2024, Stockholm & Distans (hybridkurs)
9-10 december 2024, Stockholm & Distans (hybridkurs)
Nästkommande kurstillfälle blir i januari/februari 2025, datum kommer senare.

Vid behov kommer vid att sätta in ytterligare kurstillfällen, så hör gärna av er även om befintliga kurstillfällen inte skulle passar er.

Priser:
8.960 kr, vid våra fasta kurstillfällen
6.740 kr*, prisexempel vid företagsanpassad kurs

Alla priser är i SEK exklusive moms och per person.
*Prisexemplet vid företagsanpassad kurs ovan gäller vid 5 deltagare i Stockholm. Kurser kan dock ordnas över hela landet och för allt från 1 person och uppåt. För övriga priser, se längre ner under rubriken Pris.

Du får lära dig

Efter kursen har du förståelse för hur en relationsdatabas är uppbyggd och fungerar. Du kan även designa en enklare databasmodell och implementera den samt lägga in, ändra och ta bort data i den.

Du kan söka fram data ur både en och flera tabeller samtidigt samt sortera, filtrera, gruppera, summera och beräkna data som du väljer ut.

För mer detaljerad information, se kursinnehåll längre ner på sidan.


Förkunskaper

Inga kunskaper om relationsdatabaser eller SQL är nödvändiga, viss datorvana förutsätts dock.


Kursupplägg

Under hela kursen varvas teori med många praktiska övningar, vilket ökar förståelsen och underlättar lärandet. Alla deltagare får tillgång till varsin dator under kursen där övningar mm. utförs, så ni behöver inte ta med egen dator. Vid deltagande på distans kopplar man upp sig remote mot våra kursdatorer alternativt installerar programmen själv på sin egen dator.

Vad gäller övningarna under kursen så kan var och en välja i vilken databas man vill göra dem, samma exempeldatabas finns tillgänglig både i SQL Server och Oracle. Vid en företagsanpassad kurs anpassar vi användandet av databas efter önskemål.

Vid de öppna kurstillfällena används i huvudsak Microsoft SQL Server, men där det skiljer sig åt mellan olika databaser tar vi upp det och visar skillnaderna.

Nästan allt i grundkursen är gemensamt mellan alla relationsdatabaser så det går lika bra att applicera kursinnehållet på någon annan databas som t.ex. MySQL, PostgreSQL, DB2, Filemaker, FirebirdSQL, Access med flera.


Öppna/företagsanpassade kurser

Vi håller våra kurser både som öppna och företagsanpassade, ni väljer det som passar er bäst.

Öppen kurs

Vid våra öppna kurser är alla välkomna att boka en plats.

Vi står för lokal och allt praktiskt. Man går då kursen tillsammans med andra.

Vid dessa ingår lättare frukost samt lunch.

Företagsanpassad kurs

Vid en företagsanpassad kurs håller vi den enbart för er. Vi kommer då gärna ut till er och håller kursen på plats i era lokaler, alternativt kan vi även vara hos oss eller på distans.

Vid dessa kurser kan vi anpassa både kursinnehåll och tider en hel del efter era önskemål. Vi kan även använda era egna data (databaser, Excel-filer etc.) till viss del i kursen om ni så önskar.

När vi kommer ut till er har vi med oss all nödvändig utrustning så som datorer till var och en med förinstallerad programvara mm. Ni behöver endast ordnar med lämplig lokal.


Kursformat

Öppen kurs

Samtliga våra öppna kurstillfällen är så kallade hybridkurser, dvs. det går bra att delta antingen på plats hos oss alternativt på distans via Teams.

Företagsanpassad kurs

Vid företagsanpassade kurser erbjuder vi både fysiska kurser och digitala på distans.

Vid kurs i våra lokaler kan vi även erbjuda hybridkurser.


Tid och plats

Öppen kurs

Vid våra öppna kurser (se aktuella datum överst på sidan) är kurstiderna 9.00-16.30 med en timmes lunch (ungefär 12.00-13.00).

Vi öppnar samt serverar kaffe och fralla mm. från kl. 8.30, så ni är välkomna från dess, bra dock om man är på plats senast strax innan kl. 9.00 eftersom vi startar kursen då.

Vid deltagande på distans så går det bra att ansluta från kl. 8.45.

I Stockholm håller vi kurserna i våra kurslokaler på Sveavägen 140, vilket är på gångavstånd från Odenplan (tunnelbana & pendeltåg), se karta och vägbeskrivning här.

Företagsanpassad kurs

Vid dessa kurser så anpassar vi tiderna efter era önskemål, vi brukar rekommendera 9.00–16.30 med en timmes lunch, men det går att justera plus minus en timme ungefär.

Det går även att boka in de två kursdagarna med några dagars mellanrum om så önskas.

Vi kommer gärna ut till er och håller kursen på plats i era lokaler. Saknar ni lokaler eller om det bara passar bättre så går det även bra att hålla kursen i våra kurslokaler på Sveavägen 140 i Stockholm, se karta och vägbeskrivning här.

Det går även bra att hålla kursen enbart på distans också.


Antal deltagare

Öppen kurs

Av praktiska själ i våra lokaler har vi en begränsning på max 12 deltagare på plats. Vi brukar också begränsa totala antalet (inkl. distans) till max 15 deltagare, detta för att kunna hålla bästa möjliga kvalitét på kursen.

Företagsanpassad kurs

Vid företagsanpassade tillfällen anordnar vi kurser för allt från en person och uppåt. Vid fler än 12-15 deltagare rekommenderar vi dock att kursen delas upp på flera tillfällen med färre deltagare vid varje tillfälle.


Pris

Öppen kurs

I dessa kurser ingår lättare frukost, lunch, eftermiddagsfika samt kaffe/te och frukt mm. under dagen. Vi står för lokal och allt praktiskt så som till exempel dator under kursen.

Både fysiskt och digitalt kursmaterial ingår vid deltagande på plats. Vid deltagande på distans ingår endast digitalt kursmaterial.

För priser, se överst på sidan för respektive datum och plats.

Företagsanpassad kurs

Vid dessa kurser är priset beroende på antalet deltagare. Vi tillämpar en modell där totalpriset stiger men priset per person sjunker ju fler deltagare, se tabellen nedan.

Priserna nedan gäller då vi kommer ut till er och håller kurs i era lokaler, inom Stockholmsområdet alternativt på distans. Vi har med oss all utrustning som krävs, ni behöver endast ordna med lämplig lokal. I dessa kurser ingår inte lokal. Av praktiska själ ingår heller inte frukost & lunch som det gör vid de öppna tillfällena.

Vi håller till i  Stockholm men håller gärna kurser över hela landet. Vid kurs utanför Stockholm tillkommer kostnad för ev. resa samt logi för kursledaren.

Saknar ni lokal eller av annan anledning vill ha kursen hos oss i våra kurslokaler på Sveavägen 140 i Stockholm så går det också bra. Kostnad för lokalen tillkommer då i dessa fall. Ett annat alternativ är att förlägga kursen till någon extern konferensanläggning eller liknande (ingår inte i priset).

För ytterligare information och priser angående bokning av lokal alternativt kurs utanför Stockholm, vänligen kontakta oss alternativt fyll i en offertförfrågan, så återkommer vi med en offert så snart som möjligt.

Pris per person vid företagsanpassad kurs beroende på antal deltagare:

Antal deltagarePris per person
125.000 kr
213.700 kr
39.900 kr
47.960 kr
56.740 kr
65.900 kr
75.280 kr
84.800 kr
94.420 kr
104.110 kr
113.850 kr
123.630 kr
133.440 kr
143.270 kr
153.120 kr
Alla priser är i SEK och exklusive moms.

Bokning

Öppen kurs

Bokning av platser på våra fasta kurstillfällen görs lättast via bokningsformuläret, men det går givetvis även bra att kontakta oss för att boka en plats på kursen.

Företagsanpassad kurs

För företagsanpassade kurser, vänligen kontakta oss via webben, mejl eller telefon.


Skräddarsydd kurs

Passar inte våra färdiga kurser? Vi skräddarsyr även kurser helt efter era önskemål vad gäller t.ex. kursinnehåll, kurslängd, plats, upplägg mm. För ytterligare information angående detta vänligen kontakta oss alternativt fyll i en offertförfrågan så återkommer vi med förslag och pris.


Kursinnehåll

 • Relationsdatabaser
  • Vad är en relationsdatabas
  • Så är den uppbyggd
  • Så fungerar den
  • Grundläggande begrepp
  • Kort historik & bakgrund

 • Datamodeller
  • Grundläggande teorier bakom en datamodell
  • Undvika redundans och inkonsistent data
  • Normalisering
  • Designa en enklare datamodell

 • Ändra i tabellstrukturen – DDL (Data Definition Language)
  • Skapa databaser och tabeller – CREATE
  • Ändra struktur i befintliga tabeller – ALTER
  • Ta bort tabeller – DROP
  • Datatyper
  • Primärnycklar – PRIMARY KEY
  • Främmande nycklar – FOREGIN KEY

 • Ändra data i tabeller – DML (Data Modification Language)
  • Lägga till data/rader i tabeller – INSERT INTO
  • Ändra i befintliga data – UPDATE
  • Ta bort data/rader i tabeller – DELETE

 • Skapa enklare SQL-frågor
  • Välja ut kolumner från en tabell – SELECT, FROM
  • Filtrera data med villkor – WHERE, AND, OR
  • Sortera data – ORDER BY, ASC, DESC

 • SQL blandat
  • Kommentarer i SQL-koden
  • Unika värden, rensa bort dubbletter – DISTINCT
  • Döpa om kolumner (alias) – AS
  • Slå samman flera resultat – UNION

 • Filtrering av data
  • Större/mindre än, inte lika med mm. – >, <, !=
  • Intervaller – BETWEEN
  • Sökning med joker-tecken i texter – LIKE
  • Lista av värden – IN
  • Jämförelser med null-värden – IS NULL
  • Begränsa antal rader – TOP, LIMIT, FETCH FIRST, ROWNUM

 • Beräkningar i SQL på radnivå
  • De fyra räknesätten
  • Konstanter
  • Prioriteringsordning och parenteser

 • Kolumnberäkningar och gruppering av data
  • Aggregerade funktioner – COUNT, SUM, MIN, MAX, AVG
  • Gruppering – GROUP BY
  • Villkor på gruppnivå – HAVING

 • Välja ut data från flera tabeller i samma fråga
  • Teorin bakom matchning av två tabeller
  • Koppla ihop två tabeller – JOIN, ON
  • Koppla ihop fler än två tabeller

 • Flera varianter av JOIN
  • LEFT JOIN
  • RIGHT JOIN
  • FULL JOIN
  • Samt alla ovan med villkor

 • Översiktlig genomgång av
  • Datavalidering – CONSTRAINT
  • Prestanda – INDEX