Databaser och SQL Fortsättningskurs

Detta är en kurs för dig som redan kan grunderna i relationsdatabaser och SQL och vill komma vidare. Kursen är inte direkt knuten till någon specifik databas utan behandlar relationsdatabaser och SQL ur ett mer generellt perspektiv. I kursen används SQL Server och/eller MySQL efter önskemål. Vi tar även upp en del Oracle specifika saker om intresse finns.


Info Covid-19
Från och med april 2022 hålls samtliga våra öppna kurstillfällen som sk. hybridkurser, dvs. det går bra att delta antingen på plats alternativt online på distans. Det går även bra att byta deltagandeform (på plats/distans) ända fram till kursstart.
Alla bokningar är tills vidare fritt avbokningsbara ända fram till kursstart.


Kurslängd:
2 dagar
Kurstillfällen
24-25 maj 2023, Stockholm & Distans (hybridkurs)
Nästkommande kurstillfälle blir i oktober 2023, datum kommer senare.

Priser:
8.480 kr, vid våra fasta kurstillfällen
5.160kr, prisexempel vid företagsanpassad kurs

Alla priser är exkl. moms och per person. Prisexemplet vid företagsanpassad kurs ovan gäller vid 5 deltagare i Stockholm. Kurser kan dock ordnas även i andra orter och för allt från 1 person och uppåt. För övriga priser, se längre ner under rubriken Pris.

Förkunskaper

Motsvarande vår grundkurs.

Du får lära dig

Mer avancerade SQL-frågor samt en djupare förståelse för hur relationsdatabaser fungerar.

Under hela kursen varvas teori med många praktiska övningar, vilket ökar förståelsen och underlättar lärandet.

För mer detaljerad information, se kursinnehåll längre ner på sidan.

Öppna/företagsanpassade kurser

Vi håller våra kurser både som öppna och företagsanpassade, så ni kan välja det som passar er bäst.

Vid våra öppna kurser är alla välkomna att boka en plats, vi står för lokal och allt praktiskt. Man går då kursen tillsammans med andra. Vid dessa ingår lättare frukost samt lunch.

Vid en företagsanpassad kurs håller vi den enbart för er. Vi kommer då gärna ut till er och håller kursen på plats i era lokaler, alternativt kan vi även vara hos oss. Vid dessa kurser kan vi anpassa både kursinnehåll och tider en hel del efter era önskemål. Vi kan även använda era egna data (databaser, Excel-filer etc.) till viss del i kursen om ni så önskar.
När vi kommer ut till er har vi med oss all nödvändig utrustning så som datorer, programvara, projektor mm. Ni behöver endast ordnar med lämplig lokal.
I dessa kurser ingår av praktiska skäl tyvärr inte frukost och lunch som det gör i våra öppna kurser.

Tid & plats

Öppna kurser

Vid våra öppna kurser (se aktuella datum överst på sidan) är kurstiderna 9.00-16.45 med en timmes lunch (ungefär 12.00-13.00). Vi öppnar samt serverar kaffe och fralla mm. från kl. 8.30, så alla är välkomna från dess, bra dock om man är på plats senast strax innan kl. 9.00 eftersom vi startar kursen då.

I Stockholm håller vi kurserna i våra kurslokaler på Sveavägen 140, vilket är på gångavstånd från Odenplan (tunnelbana & pendeltåg), se karta och vägbeskrivning här.

Företagsanpassade kurser

Vid dessa kurser så anpassar vi tiderna efter era önskemål, vi brukar rekommendera ungefär 8.30–16.30 med en timmes lunch, men det går som sagt att justera.
Det går även att boka in de två kursdagarna med några dagars mellanrum om så önskas.

Vi kommer gärna ut till er och håller kursen på plats i era lokaler. Saknar ni lokaler eller om det bara passar bättre så kan vi givetvis även hålla dessa kurser i våra kurslokaler på Sveavägen 140, i Stockholm (karta och vägbeskrivning). Ett annat alternativ är att vi är på någon extern konferensanläggning eller liknande.
Ytterligare information angående lokal hittar ni här.

Antal deltagare

Öppna kurser

Vi brukar begränsa antalet deltagare på våra öppna kurstillfällen till max 12 personer, för att kunna hålla bästa möjliga kvalitét på kursen.

Företagsanpassade kurser

Vid företagsanpassade tillfällen anordnar vi kurser för allt från en person och uppåt. Vid fler än 12 deltagare rekommenderar vi dock att kursen delas upp på flera tillfällen med färre deltagare vid varje tillfälle.

Pris

Öppna kurser

I dessa kurser ingår lättare frukost, lunch, eftermiddagsfika samt kaffe/te och frukt mm. under dagen. Vi står för lokal och allt praktiskt. Var och en får tillgång till en egen dator där övningar mm. utförs på under hela kursen, så ni behöver inte ta med egen dator. Kursmaterial ingår också.
För priser, se överst på sidan för respektive datum.

Företagsanpassade kurser

Vid dessa kurser är priset beroende på antalet deltagare. Vi tillämpar en modell där totalpriset stiger men priset per person sjunker ju fler deltagare ni är, se tabellen nedan.
Priserna nedan gäller då vi kommer ut till er och håller kurs i era lokaler, inom Stor-Stockholm. Vi har med oss all utrustning som krävs, ni behöver endast ordna med lämplig lokal. I dessa kurser ingår inte lokal samt frukost & lunch.

Saknar ni lokal eller av annan anledning vill ha kursen hos oss i våra kurslokaler på Sveavägen 140 så går det också bra. Kostnad för lokalen tillkommer då i dessa fall. Ett annat alternativ är att förlägga kursen till någon extern konferensanläggning eller liknande.
Ytterligare information angående lokal och priser hittar ni här.

Vi arbetar främst i Stockholmsområdet men kan hålla kurser över hela landet. Vid kurs utanför Stockholm tillkommer ev. resa samt logi för kursledaren.
För ytterligare information och priser angående bokning av lokal alternativt kurs utanför Stockholm, vänligen kontakta oss alternativt fyll i en offertförfrågan, så återkommer vi med en offert så snart som möjligt.

Pris per person beroende på antal deltagare:

Antal deltagarePris per person
118.680 kr
210.660 kr
37.680 kr
46.120 kr
55.160 kr
64.520 kr
74.040 kr
83.680 kr
93.400 kr
103.160 kr

Alla priser är exkl. moms.

Bokning

Bokning av platser på våra fasta kurstillfällen görs här. För företagsanpassade kurser, vänligen kontakta oss. Det går även bra att göra din bokning via telefon: 08-533 394 96 eller via epost: anmalan@rubid.se

Skräddarsydd kurs

Passar inte våra färdiga kurser? Vi skräddarsyr även kurser helt efter era önskemål vad gäller t.ex. kursinnehåll, kurslängd, plats, upplägg mm. För ytterligare information angående detta vänligen kontakta oss alternativt fyll i en offertförfrågan så återkommer vi med förslag och pris.

Kursinnehåll

 • Repetition, grundkurs
  • Databasmodellering
  • SQL – SELECT, FROM, WHERE & ORDER BY
  • Beräkningar
  • Aggregeringar & Gruppering
  • JOIN
  • DML
  • DDL
 • Hantera Null-värden
 • Hantera oberoende Underfrågor/Sub-queries i
  • SELECT
  • WHERE
 • Hantera korrelerade/beroende underfrågor/Sub-queries i
  • SELECT
  • FROM
  • WHERE
 • Hantera strängar, funktioner
  • RIGHT, LEFT, SUBSTRING, LEN, CONCAT, REPLACE mm.
 • Mer om JOIN med två tabeller
  • Varianter
  • Förstå resultatet, antal rader mm.
 • Flera rader till en rad i resultatet
  • Gruppering
  • FOR XML
  • PIVOT
 • Mer om databasmodellering
 • Vyer
 • Mer om JOIN med flera tabeller
  • Förstå resultatet, antal rader mm.
  • Kombinera varianter
 • Flera rader till en rad, vid JOIN av flera tabeller
  • Underfråga (Grupperad)
 • Logiska funktioner
  • IF & CASE
 • Hantera Datum & Tid
  • Format
  • Funktioner
 • Konvertering av datatyper
  • Cast etc.
 • Sammansättningsfrågor
  • UNION, INTERSECT & EXCEPT
 • DML – Avancerat
  • Med JOIN mm.
  • Kopiera tabeller
  • Skapa nya tabeller utifrån frågor
 • Variabler/parametrar i frågor
 • Prestanda i frågor (introduktion)
 • Kopplingar till Excel
  • Länkar
  • Power Pivot (introduktion)
 • Export/import av data
  • Olika sätt att hantera detta
 • Länkad Server
 • Introduktion till programmering
  • Procedurer
  • Funktioner
  • Triggers
  • T-SQL, Variabler, IF, CASE, LOOP etc.