Access Grundkurs

Detta är en kurs för dig som vill lära dig grunderna i Microsoft Access samt relationsdatabaser och frågespråket SQL.

Förkunskaper

Inga kunskaper om Access eller relationsdatabaser är nödvändiga, viss datorvana förutsätts dock.

Du får lära dig

Efter kursen kan du bygga enklare databasapplikationer i Microsoft Access. Du kan skapa en databas och fylla den med data, samt ställa frågor mot den för att få ut information. Du kan även skapa ett grafiskt gränssnitt (textrutor, knappar mm.) mot databasen med hjälp av formulär och rapporter.

Vi går även igenom hur en relationsdatabas är uppbyggd och hur den fungerar samt grunderna i SQL, detta för att öka förståelsen för databasen.

Under hela kursen varvas teori med många praktiska övningar, vilket ökar förståelsen och underlättar lärandet.

För mer detaljerad information, se kursinnehåll till höger på sidan.

Tid & plats

Vi har inga fasta kurstilfällen utan kommer till ert företag och håller kursen när det passar er. Normala kurstider är 8.30–16.30 med en timmes lunch 12.00–13.00, tiderna går dock att anpassa efter önskemål.

Vi har med oss all nödvändig utrustning så som datorer, programvara mm. Ni behöver endast ordnar med lämplig lokal. Saknar ni lokal så hjälper vi gärna till att ordna med detta, t.ex. på någon konferensanläggning eller liknande.

Vi arbetar främst i Stockholmsområdet men kan även anordna kurser på andra orter i landet.

Antal deltagare

Vi anordnar kurser för allt från en person och uppåt. Vid fler än 8 deltagare rekommenderar vi att kursen delas upp på flera tillfällen med färre deltagare vid varje tillfälle för att kunna hålla bästa möjliga kvalitét på kursen.

Pris

Priserna nedan gäller då vi kommer ut till er och håller kurs i era lokaler, inom Stor Stockholm. Vi har med oss all utrustning som krävs, ni behöver endast ordna med lämplig lokal.

För ytterligare information och priser angående bokning av lokal alternativt kurs utanför Stockholm, vänligen kontakta oss alternativt fyll i en offertförfrågan.

Pris per person beroende på antal deltagare:

Antal deltagarePris per person
116.980 kr
29.680 kr
36.960 kr
45.540 kr
54.680 kr
64.100 kr
73.680 kr
83.360 kr
93.100 kr
102.880 kr

Alla priser är exkl. moms.

Bokning

Görs antingen via telefon: 08-533 394 96 eller via mail: anmalan@rubid.se

Anpassad kurs

Vi företagsanpassar även kurser efter era önskemål vad gäller t.ex. kursinnehåll, kurslängd, plats mm. För ytterligare information angående anpassade kurser vänligen kontakta oss alternativt fyll i en offertförfrågan.

Kursinnehåll:

 • Relationsdatabaser
  • Vad är en relationsdatabas
  • Så är den uppbyggd (tabeller, primärnycklar, foreign keys mm.)
  • Så fungerar den
  • Så används den
  • Grundläggande begrepp
 • Datamodeller
  • Grundteorin bakom en datamodell
  • Designa en enklare datamodell
  • Undvika redundans
 • SQL
  • Skapa enklare SQL-frågor (SELECT, FROM)
  • Sortera data (ORDER BY)
  • Filtrera data – villkor (WHERE)
  • Söka fram data från flera tabeller (JOIN)
 • Grunderna i Access
  • Definitioner
  • Menyer, verktygsfällt mm.
 • Tabeller
  • Skapa tabeller och definiera kolumner (grafiskt)
  • Ändra tabeller (lägga till/ta bort kolumner)
  • Skapa primärnycklar
  • Definiera kopplingar mellan tabeller (foregin keys)
  • Visualisera datamodellen grafiskt
  • Fylla tabeller med data
 • Frågor
  • Skapa frågor (grafiskt)
  • Sortera och filtrera data (ORDER BY, WHERE)
  • Frågor mot flera tabeller (JOIN)
  • Skapa och ändra frågor i SQL-kod
 • Formulär
  • Skapa formulär
  • Formatera formulär (färg, bilder, teckensnitt mm.)
  • Koppla formulär mot data för att visa och redigera information
  • Lägga till formulärkontroller (knappar, textboxar mm.)
  • Bygga enklare menyer för att navigera mellan formulär och i data
 • Rapporter
  • Skapa rapporter
  • Formatera rapporter (färg, bilder, teckensnitt mm.)
  • Koppla rapporter mot data för att visainformation
  • Integrerar rapporter i applikationen/formulär
 • Databasapplikation
  • Få ihop alla delar till en användbar applikation